REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DANONE CREMOSSO
“Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Prezenta activitate promotionala “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de S.C. Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. , (denumita in continuare “Organizatorul”), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soldat Nicolae Canea, nr. 96, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare 8961927, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 3487.

1.2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.cremosso.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CIF RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, numita in cele ce urmeaza “ Agentia” sau ’’Agentia Digitala’’, in calitate de reprezentant al Organizatorului.

1.5. Numarul de SMS 1788 (tarif standard per SMS specific fiecarei retelele mobile: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania si Vodafone Romania) este gestionat de societatea NETOPIA Payments S.R.L. cu sediul social in Bld Dimitrie Pompeiu 9-9A, cladirea 24,etaj 24, sector 2, 0202335, care are obligatia de a transmite, in timp real, toate mesajele SMS primite in cadrul campaniei catre Agentia Digitala si de a expedia mesajele de raspuns participantilor in Campanie conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Agentia Digitala va procesa mesajele SMS in scopul Campaniei si va indica societatii care gestioneaza numarul scurt de SMS mesajele text de raspuns.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.cremosso.ro

1.7. Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare impreuna “ societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele ce comercializeaza Produsele Participante la Program, denumite in continuare “Magazinele Participante”.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 17 februarie 2020, ora 00:00:00 – 29 martie 2020, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.6.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

d) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

e) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – d) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

f) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. In cadrul Campaniei participa urmatoarele produse din gama Cremosso 125 grame: Cremosso Natur 125g, Cremosso Capsuni 125g, Cremosso Piersici 125g, Cremosso Afine 125g, Cremosso Multifruct 125g, Cremosso Visine 125g, Cremosso Stracciatella 125g, urmatoarele produse din gama Cremosso 400g: Cremosso Natur 400 g, Cremosso Stracciatella 400g, Cremosso Piersici 400 g, Cremosso Pere 400 g,urmatoarele produse din gama Cremosso Mpack 4x 125 grame: Mpack 4x 125 g natur, Cremosso Capsuni 125g, Cremosso Piersici 125g, Cremosso Visine 125g, Cremosso Afine 125g, urmatoarele produse din gama Cremosso Mpack 8x 125 grame: Mpack 8x 125 g natur, Mpack 8x 125 g capsuni-piersici, Mpack 8x 125 g stracciatella-visine siurmatoarele produse din gama Cremosso Tentatii 110 grame: Cremosso Tentatii Tarta cu Branza si Afine 110g, Cremosso Tentatii Tiramisu 110g comercializate/distribuite de catre S.C. Danone Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L., pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare “Produse Participante”.

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii termeni:

6.1. Website Campanie: www.cremosso.ro

6.2. Numar infoline: 021.589.1886 (numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems; tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat), disponibil intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.

6.3. Numarul de SMS: 1788 (tarif standard per SMS specific fiecarei retelele mobile: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania si Vodafone Romania).

6.4. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.5. Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal emis la data efectuarii achizitiei prin care Participantul poate face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform mecanismului, la solicitarea Organizatorului. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal si sa-l predea Organizatorului, in original si nedeteriorat, pentru a indeplini procedura de validare finala.

6.6. Cod promo: In contextul prezentei Campanii, notiunea de cod promo reprezinta codul unic inscriptionat pe capacul produselor participante promotionale. Codul promo unic se gaseste sub forma a 6 caractere, ca exemplu C12345, in cazul produselor de iaurt Cremosso Tentatii. Codul promo unic se gaseste sub forma a 12 caractere, ca exemplu C1 PROMO 23456, in cazul produselor de iaurt Cremosso 400g.

Codul promo unic se gaseste sub forma a 12, 13 sau 14 caractere, in cazul produselor de iaurt Cremosso 125g.

6.7. Participantii sunt obligati sa pastreze in original capacul ce contine codul promo inscriptionat si sa-l predea Organizatorului, in original si nedeteriorat, pentru a indeplini procedura de validare finala.

6.8. Mecanismul Campaniei: Pentru a putea participa la Campanie, consumatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa achizitioneze cel putin un Produs Participant in Perioada Campaniei, respectand conditiile mentionate la Sectiunea 5 din prezentul Regulament;

a) sa pastreze in original si nederiorat capacul ce contine codul promo inscris, pentru a-l preda Organizatorului in vederea validarii premiului in caz de castig;

b) sa pastreze in original si nedeteriorat documentul fiscal care dovedeste achizitia a cel putin un Produs Participant in Campanie in perioada Campaniei, pentru a-l preda Organizatorului in vederea validarii premiului in caz de castig;

c) sa se inscrie in Campanie pe website-ul www.cremosso.ro sau prin SMS la numarul scurt 1788, numar cu tarif cu tarif standard per SMS specific fiecarei retele mobile, valabil in retelele Vodafone Romania, Telekom Romania Mobile, Orange Romania, Digi Mobil.

A. Inscriere prin site:

a. sa acceseze site-ul www.cremosso.ro

b. sa completeze formularul de inscriere in Campanie, ce contine urmatoarele campuri:

i. sa inscrie codul unic gasit pe capacul de iaurt Cremosso, in format de 12,13 sau 14 caractere sau sa inscrie codul unic gasit pe capacul de iaurt Cremosso Tentatii, in format de 6 caractere;

ii. completarea campului obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si pentru comunicari legate de procesul de validare si intrare in posesie a Premiului, in caz de castig;

iii. bifarea campului obligatoriu ca am citit si sunt de acord cu politica de confidentialitate a datelor;

iv. bifarea campului obligatoriu ca am luat cunostinta si sunt de acord cu de prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!”;

c. ulterior completarii campurilor Participantul trebuie sa dea click pe butonul “Trimite”.

d. Ulterior completarii formularului si apasarea butonului “ Trimite”, Participantului ii este afisat printr-un mesaj pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii.

e. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

B. Inscriere prin SMS:

a. Sa inscrie codul promo unic format din 12, 13 sau 14 caractere gasit pe capacul de iaurt Cremosso, la numarul scurt de SMS 1788, numar cu tarif cu tarif standard per SMS specific fiecarei retele mobile, valabil in retelele Vodafone Romania, Telekom Romania Mobile, Orange Romania, Digi Mobil sau sa inscrie codul unic format din 6 caractere gasit pe capacul de iaurtCremosso Tentatii la numarul scurt de SMS 1788, numar cu tarif standard per SMS specific fiecarei retele mobile, valabil in retelele Vodafone Romania, Telekom Romania Mobile, Orange Romania, Digi Mobil.

b. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, in functie de situatia in care se afla, ca de exemplu dar fara a se limita la: inscriere valida, inscriere invalida pentru ca participantul a mai inscris anterior acelasi cod unic, inscriere invalida pentru ca un alt participant a mai inscris anterior acelasi cod unic etc.

Alte dispozitii:

6.9. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data codul promo unic descoperit pe capacul produselor participante in Campania Cremosso.

6.10. Codurile promo unice trebuie sa fie scrise exact asa cum sunt inscriptionate pe capac, fara alte completari. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau incomplete a acestor coduri. Transmiterea eronata a codurilor unice duce la imposibilitatea validarii inscrierii.

6.11. Pe intreaga durata a Campaniei, un Participant unic identificat prin acelasi numar de telefon si/sau datele sale personale (nume, prenume, adresa de email), poate castiga 1 (un) singur premiu zilnic, 1(un) singur premiu saptamanal si 1 (un) singur premiu mare cu acelasi cod unic, respectiv cu aceeasi inscriere.

6.12. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun consumator ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.13. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului, de a pastra capacul ce contine codul unic promotional, precum si documentul fiscal, ambele impreuna dovedind achizitionarea Produsului Participant. Atat capacul ce are printat codul unic (capacul trebuie sa contina datele de identificare inscrise si extrase castigatoare) cat si bonul fiscal, si sa fie pastrate si predate in original si nedeteriorate Organizatorului, in cadrul procesului de validarea finala si intrarea in posesie a premiului.

6.14. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

6.15. Pentru fiecare SMS transmis la 1788, Participantul va suporta costul SMS-ului cu tarif standard, specific fiecarei retele mobile.

6.16. Persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate efectua in cadrul prezentei Campanii, cel mult 5 (cinci) inscrieri valide pe zi, insa fiecare inscriere trebuie sa fie efectuata cu un cod promo unic diferit. Incepand cu a 6-a (sasea) inscriere din aceeasi zi, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate, insa se poate inscrie in ziua urmatoare. Fiecare inscriere trebuie sa respecte Regulamentul Oficial, iar codurile promo unice se pot inscrie in Campanie o singura data.

6.17. In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv pe toata durata Campaniei, are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

6.18. O noua acumulare, dupa deblocare, de 5 (cinci) incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv pe toata durata Campaniei, are ca rezultat blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.19. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.20. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Smartphone etc. Aceste noi canale vor contine formular electronic de inscriere similar celui existent pe pagina de Campaniewww.momentedelicioase.ro, iar aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, coduri bonus etc.

6.21. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d) pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra documentelor fiscale/capacelor ce contin codurile unice promotionale, ce dovedesc achizitia Produselor Participante, ce contin datele de participare, pe baza carora s-au efectuat inscrieri ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale/ capacelor ce contin codurile unice promotionale, ce dovedesc achizitia Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e) pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

6.22. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul unic a mai fost inscris, codul unic a fost transmis incorect sau incomplet, datele documentului fiscal au mai fost inscrise in Campanie anterior, datele documentului fiscal sunt gresite, incomplete sau incorecte etc.), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului ce contine codul unic promotional si a documentului fiscal revendicat, care atesta achizitia Produsului Participant aflat in discutie. Participantul poate face dovada detinerii documentului fiscal si a capacului ce contine codul unic revendicat prin expedierea acestuia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea pentru Campania promotionala - “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!”.

b. In cazul in care codul unic promotional revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii codului unic promotional si a documentului fiscal ce contine datele inscrise in Campanie, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii capacului ce contine codul unic promotional si a documentului fiscal revendicat prin expedierea acestora in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea “ pentru Campania promotionala - “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea codului unic promotional descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.

c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a facilita si a grabi tot procedeul. In acest sens Organizatorul poate solicita initial dovada detinerii documentului fiscal in forma electronica, respectiv fotocopii fata verso ale documentului fiscal pe care este tiparit Produsului Participant, care cuprinde datele de identificare (inscrise) dezbatute.

d. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza prezentarea dovezii detinerii capacului ce contine codul unic si a documentului fiscal care atesta achizitia Produsului Participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului ce contine codul unic si a documentului fiscal revendicat/inscris prin prezentarea fizica a acestuia.

e. In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii capacului ce cotine codul unic promotional si a documentului fiscal in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea/extragerile ce se efectueaza pana la data primirii efective a dovezilor solicitate.

f. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragerea premiului este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii documentului fiscal revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

g. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea Campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea Campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacul produsului participant in Campanie ce are tiparit codul unic revendicat sau se va incerca solutionarea pe cale electronica – email/fax, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In aceasta din urma situatie, validarea participarii (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii documentului fiscal, ce contine datele de participare, prin prezentarea fizica a documentului fiscal in cauza.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile si valoarea acestora :

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda in total 233 de premii (douasutetreizecisitrei), acestea fiind impartite in categoriile premii zilnice, premii saptamanale si premii mari , dupa cum urmeaza:

Categorie

Denumire premiu

Valorea unitara comerciala (lei)

Numar total de premii

Valorea totala comerciala (lei)

Premii zilnice

Pandantive duble personalizate

189 (lei)

210

39.690 (lei) TVA inclus

Premii saptamanale

Fotolii Puff pentru 2 persoane

643 (lei)

18

11.574 (lei)

TVA inclus

Marele Premiu

Voucher Happy Tour pentru Weekend la munte in Romania, 2 persoane

1.200 (lei)

5

6.000 (lei)

TVA inclus

Total

57,264 (lei) TVA inclus

7.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 57,264 leiTVA inclus.

7.3. Premiul zilnic consta intr-un set cu 2 pandantive si lantisor din argint 925, personalizate cu numele sau initialele alese de castigator. Personalizarea se poate face in limita maxim de 10 caractere (in aceasta limita fiind incluse si spatiile sau caracterele speciale). Durata de realizare a personalizarii fiecarui premiu este de 60 de zile lucratoare de la data validarii premiului. Premiile vor fi insotite de Certificat de garantie, Certificat/Declaratie de conformitate si instructiuni de utilizare in limba romana, conform legislatiei in vigoare.

7.4. Premiul saptamanal constra intr-un fotoliu de doua persoane.

7.5. Premiul mare consta intr-un voucher ce poate fi folosit la achizitia unui week-end intr-o statiune montana din Romania, respectiv 2 nopti, pentru 2 persoane. Voucherele vor fi acordate prin intermediulSocietatii HAPPY TOUR S.R.L, denumita in cele ce urmeaza “ Agentia de Turism” sub forma unor vouchere in format atat fizic cat si electronic.

Acest vouher poate fi folosit o singura data si integral in scopul achizitionarii de servicii de turism pentru efectuarea excursiei in unitati de cazare din portofoliul Agentiei de Turism, in limita valorii de 1.200 de lei, TVA inclus, si cu urmatoarele specificatii:

a) Destinatie: zona de munte din Romania;

b) Excursie pentru 2 persoane (castigator si un insotitor);

c) Nopti: 2;

d) Cazare in hotel clasificat cu 4*;

e) Voucherul este valabil in perioada 01 Aprilie 2020 - 30 Septembrie 2020;

f) Voucherul nu va putea fi preschimbat in bani si nici nu va putea fi folosit in scopul achizitionarii unei excursii cu alte caracteristici fata de cele mentionate in prezentul Regulament.

g) Voucher-ul este nominal si poate fi utilizat doar de catre castigatorul de drept. Acesta va trebui sa prezinte Agentiei de turism voucherul si actul de identitate.

h) Daca valoarea serviciilor achizitionate depaseste suma de 1200 RON (TVA inclus), posesorul voucherului va achita diferenta la agentia Happy Tour.

i) Daca valoarea serviciilor achizitionate este mai mica decat suma de 1200 RON (TVA inclus),diferenta aferenta nu se returneaza posesorului;

j) Voucherul poate fi utilizat o singura data pentru achizitionarea unuia sau mai multor servicii turistice;

k) In cazul in care voucherul nu este folosit pana la data expirarii lui, contravaloarea lui nu se va rambursa, iar detinatorul voucherului isi pierde dreptul de a-l utiliza;

l) In momentul achizitionarii, posesorul voucherului va prezenta voucherul in original si un BI sau CI;

Premiul mare nu include alte cheltuieli in afara celor specificate mai sus, castigatorii fiind responsabili pentru a-si asigura cheltuielile legate de transport, masa (altele decat cele special mentionate mai sus), suveniruri si alte cheltuieli.

Procedura de acordare a premiilor Campaniei

Procedura de acordare a Premiilor zilnice:

7.6. Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti automate ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata zilnica si vor avea loc in ziua imediat urmatoare a fiecarui interval de extragere zilnic.

7.7. Un "interval de extragere zilnic" este reprezentat de fiecare zi calendaristica, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica, din Perioada Campaniei. Se vor acorda cate 5 (cinci) premii pe zi, asadar vor fi 42 zile de Campanie x 5 premii = 210 de Premii zilnice, pe toata Perioada Campaniei.

7.8. Pentru fiecare interval de extragere zilnic din cadrul acestei Campanii se vor extrage cate 5 (cinci) potentiali castigatori si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

7.9. Participarile valide dintr-un anumit interval de extragere pentru Premiul zilnic participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.

7.10. Dupa fiecare interval de extragere zilnic, baza de date de inscrieri pentru urmatoarea tragere la sorti se va reseta in asa fel incat la tragerea la sorti urmatoare sa participe doar inscrierile efectuate in intervalul de timp succesiv, conform Regulamentului.

Procedura de acordare a Premiilor saptamanale:

7.11. Extragerile premiilor saptamanale se vor efectua prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale, in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public. La extragerile saptamanale participa toate inscrierile valide ale participantilor care au efectuat inscrierile in intervalele de extragere saptamanale.

i. Un interval de extragere saptamanal este reprezentat de urmatoarele perioade: Saptamana 1 este cuprinsa intre 17 februarie 2020, ora 00:00:00 si 23 februarie 2020, ora 23:59:59;

ii. Saptamana 2 este cuprinsa intre 24 februarie 2020, ora 00:00:00 si 29 februarie 2020, ora 23:59:59;

iii. Saptamana 3 este cuprinsa intre 01 martie 2020, ora 00:00:00 si 08 martie 2020, ora 23:59:59;

iv. Saptamana 4 este cuprinsa intre 09 martie 2020, ora 00:00:00 si 15 martie 2020, ora 23:59:59;

v. Saptamana 5 este cuprinsa intre 16 martie 2020, ora 00:00:00 si 22 martie 2020, ora 23:59:59;

vi. Saptamana 6 este cuprinsa intre 23 martie 2020, ora 00:00:00 si 29 martie 2020, ora 23:59:59;

Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti automate ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata saptamanala in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale, in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public si se vor acorda in doua etape:

i.Prima etapa de extragere pentru premiile saptamanale se va desfasura pentru saptamanile 1-3 inclusiv, la maxim 5 zile de la incheierea celor 3 saptamani. Fiecare saptamana va cuprinde inscrierile valide efectuate in acea saptamana, asa cum sunt descrise saptamanile de Campanie in art 7.11. de mai sus, si se vor extrage cate 3 (trei) castigatori pentru fiecare saptamana si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare castigator. In prima etapa se vor extrage in total 9 castigatori si cate 3(trei)rezerve pentru fiecare castigator.

ii.A doua etapa de extragere pentru premiile saptamanale se va desfasura pentru saptamanile 4-6 inclusiv, la maxim 5 zile de la incheierea celor 3 saptamani. Fiecare saptamana va cuprinde inscrierile valide efectuate in acea saptamana, asa cum sunt descrise saptamanile de Campanie in art 7.11. de mai sus, si se vor extrage cate 3 (trei) potentiali castigatori pentru fiecare saptamana si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare castigator. In a doua etapa se vor extrage in total 9 potentiali castigatori si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

7.12. Se vor acorda cate 3 (trei) premii pentru fiecare interval de extragere saptamanal, asadar vor fi 6 intervale de extragere saptamanale pe intreaga perioada a Campaniei, descrise la art. 7.7 x 3 premii = 18 Premii saptamanale, pe toata Perioada Campaniei.

7.13. Pentru fiecare ”interval de extragere saptamanal” din cadrul acestei Campanii se vor extrage 3 (trei) potentiali castigatori si 3 (trei) rezerve.

7.14. Participarile valide dintr-un anumit interval de extragere saptamanal participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.

Procedura de acordare a premiilor mari:

7.15. Extragerile premiilor mari ale Campanieise vor efectua prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii, in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale, in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public .

7.16. La extragerea pentru premiile mari participa toate inscrierile valide din perioada de Campanie si necastigatoare de alte premii, iar pentru fiecare premiu acordat se vor extrage cate 1(un) potential castigator si cate 3 (trei ) rezerve pentru fiecare potential castigator extras.

7.17. Extragerea premiilor mari va fi efectuata in maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicarea telefonica, prevalidarea electronica si validarea finala. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Revendicarea telefonica:

8.2. Dupa extrageri, potentialii castigatori vor fi contactati de catre Agentie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe numarul de telefon cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in acest termen, iar in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), sau in timpul apelului telefonic nu poate confirma participarea in Campanie, acesta va fi invalidat.

8.3. Potentialii castigatori invalidati conform Regulamentului nu vor beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.4. In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita: sa confirme participarea sa in Campanie;

a) agentia va informa potentiatul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului si vor fi stocate in concordanta cu legile locale fiscale. Participantul trebuie sa isi ofere acordul in caz contrar premiul nu poate fi revendicat si, deci, va fi invalidat.

b) sa confirme ca detine in original si nedeteriorat capacul ce contine codul unic promotional si documentul fiscal ce are tiparit numarul cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare;

c) sa comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea Campaniei mentionate in Regulamentul Oficial sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile respective;

d) sa comunice urmatoarele date personale: nume si prenume, data nasterii si adresa de livrare a premiului prin curier.

8.5. In cazul in care pasul de revendicare nu a fost indeplinit cu succes de catre potentialul castigator, mai exact art. 8.4. nu a fost indeplinit integral, premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor documentul fiscal ce are tiparite datele de participare extrase castigatoare, in original si nedeteriorat. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea premiului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului

8.7. In situatia in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa de revendicare a fost indeplinita cu succes de catre potentialul castigator, se va trece la etapa de prevalidarea electronica.

Prevalidare electronica:

8.8. In apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator, ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate comunicate exclusiv potentialului castigator in momentul in care are loc revendicarea telefonica) in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii telefonice, urmatoarele:

a)O fotocopie lizibila a capacului ce contine codul unic promo inscris, complet si nedeteriorat, pe baza caruia s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare;

b)o fotocopie lizibila a documentului fiscal in original, complet si nedeteriorat, pe baza caruia s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare;

c)o fotocopie lizibila a actului de identitate al castigatorului, in cazul premiilor mari.

8.9. Dupa ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate mai sus, iar acestea respecta Regulamentul Oficial al Campaniei, premiul va fi considerat prevalidat.

8.10. In cazul in care Organizatorul, prin intermediul Agentiei, nu intra in posesia documentelor solicitate in cadrul art. 8.8., premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

Validarea finala:

8.11. Pentru premiile zilnice, validarea finala va avea loc in momentul livrarii premiului personalizat prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare. Termenul maxim de livrare a premiilor castigate este de 60 de zile lucratoare de la data prevalidarii. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator pe colet cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator cu capacul ce contine codul unic si bonul fiscal, in original si nedeteriorate, care atesta achizitia respectivului Produs Promotional, conform prezentului Regulament. Curierul si castigatorul, vor semna Procesul Verbal de predare-primire premiu; procesul verbal se va semna in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator. Daca aceste date corespund, curierul va preda premiul castigatorului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate pe colet si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau codului unic promo si/sau bonului fiscal, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului capacul Produsului participant in campanie cu codul unic si/sau bonul fiscal care face dovada achizitiei Produsului Participant, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.12. Pentru premiile saptamanale, validarea finala va avea loc in momentul livrarii premiului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator pe colet cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator cu capacul ce contine codul unic si bonul fiscal, in original si nedeteriorate, care atesta achizitia respectivului Produs Promotional, conform prezentului Regulament. Curierul si castigatorul, vor semna Procesul Verbal de predare-primire premiu; procesul verbal se va semna in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator. Daca aceste date corespund, curierul va preda premiul castigatorului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate pe colet si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau codului unic promo si/sau bonului fiscal, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului capacul Produsului participant in campanie cu codul unic si/sau bonul fiscal care face dovada achizitiei Produsului Participant, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.13. In cazul premiilor mari, Organizatorul, sau prin intermediul reprezentantilor Organizatorului, va trimite un curier in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data prevalidarii, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare telefonica, pentru a prelua capacul ce contine codul unic promotional si documentul fiscal, ambele in original si nedeteriorate. Capacul ce contine codul unic promotional extras castigator si documentul fiscal vor fi preluate de curier daca datele mentionate in Procesul Verbal predare-primire corespund cu datele de pe extrase castigatoare, iar cei doi, curierul si castigatorul, vor semna Procesul Verbal de predare-primire a documentelor solicitate, urmand ca validarea finala sa aiba loc in momentul in care capacul ce contine codul unic declarat castigator si documentul care atesta achizitia unui produs Cremosso participant in campanie se afla in posesia Organizatorului. In momentul in care documentul fiscal a ajuns la Organizator si este validat final, mai exact datele extrase castigatoare corespund identic, premiul mare va fi inmanat potentialul castigator prin intermediul e-mail-ului oferit in etapa de revendicare telefonica a premiului sau prin intermediul curierului, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la validarea finala. In cazul in care premiul mare este expediat catre potentialul castigator prin intermediul curierului, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul, in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate si mentionate in Procesul Verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate prezentat, sau acesta nu prezinta curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, actul sau de identitate, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.14. Expedierea Premiilor zilnice se va face prin curier, prin grija directa a Organizatorului si/ sau a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul prevalidarii.

8.15. Expedierea Premiilor saptamanale se va face prin curier, prin grija directa a Organizatorului si/ sau a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul prevalidarii.

8.16. Expedierea Premiilor mari se va face online si/sau prin curier, prin grija directa a Organizatorului si/sau a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul prevalidarii.

8.17. Termenele de revendicare, prevalidare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament si este invalidat.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

8.18. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.19. Premiile acordate in aceasta Campanie, potrivit Regulamentului Oficial, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuiere a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.20. Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la pasul de revendicare pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia premiului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la o alta adresa.

8.21. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

8.22. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

8.23. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si nu poate fi inlocuit cu alte beneficii.

8.24. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului. Numele castigatorilor vor fi afisate in cadrul website-ului www.cremosso.ro , fara a depasi termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calitatii de castigatori finali.

8.25. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin e-mail ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate si stocate in acord cu legislatia privind telecomunicatiile.

8.26. In situatia in care castigatorul isi va exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestuia un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul sau, castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde poate primi corespondenta.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

9.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.cremosso.ro sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

9.2. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.3. Organizatorul Campaniei si Agentia:

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;

b) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea capacului ce contine codul unic inscris si a documentului fiscal, materiale care dovedesc achizitionarea Produsului Participant, ce au tiparite datele de identificare in baza carora Participantii au efectuat o inscriere;

c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

9.4. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

9.5. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

9.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

9.8. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

9.9. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

9.10. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.11. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

9.12. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii la numarul de infoline 021.589.1886 (numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems; tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat), disponibil de luni pana vineri intre orele 10:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga Perioada a Campaniei.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015, articolele 108-110, privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform Regulamentului general privind protectia datelor 95/46/CE (”GDPR”), Organizatorul si societatile comerciale implicate mentionate la art 1 in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

11.2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in art. 11.3. de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorul scop:organizarea si desfasurarea Campaniei “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” (” Campania”) bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei sau prin trimiterea unui SMS, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1.;

11.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei sau prin trimiterea unui SMS, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1., Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (” Datele Personale”): numar de telefon. Nume, prenume si adresa de corespondenta vor fi prelucrate doar pentru castigatorii de premii zilnice si saptamanale, iar nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul de CI/BI vor fi prelucrate doar pentru castigatorii de premii mari in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis de completare a declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul formularului electronic de inscriere in Campanie sau prin inscrierea via SMS, iar in cazul castigatorilor datele personale sunt furnizate in cadrul a chestionarului telefonic in etapa de revendicare premiu a Campaniei. In lipsa furnizarii datelor necesare castigatorii nu vor putea intra in posesia premiileor Campaniei.

11.4. Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatorului temei: Pentru scopul de organizare si defasurare a Campaniei “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” astfel cum sunt acestea detaliate in cuprinsul acestui regulament in temeiul interesului legitim al Operatorului, iar ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia financiar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare. Avand in vdere ca in campanie se acorda si premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul (codul numeric personal) se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

11.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” direct de la acestia prin completarea (i) formularului electronic de inscriere in Campanie, (ii) prin transmiterea mesajului SMS de inscriere in Campanie si (iii) prin chestionarul telefonic in etapa de revendicare premiu a Campaniei.

11.6. Destinatarii datelor cu caracter personal

11.7. Categoriile de destinatari către care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator sunt următoarele:

(i) Imputernicitilor Operatorului – S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.

(ii) companiilor din acelasi grup cu Organizatorul;

(iii) autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare;

(iv) publicului, in ceea ce priveste participantii castigatori.

Datele personale sunt prelucrare in scopurile mentionate in prezentul regulament. Datele vor fi stocate pentru o durata de maxim 3 luni care incepe sa curga la finalizarea campaniei, cu exceptia castigatorilor ale caror date cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. Pentru transmiterea catre situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autorite de reglementare vom divulga datele dumneavoastra cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice.

11.8.Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei “Savureaza gesturile de iubire de zi cu zi!” datele vor fi prelucrate pe o durata de maxim 3 luni de la finalizarea campaniei. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date Danone si ale furnizorilor determinati prin prezentul regulament carora Danone le-a transmis datele (ex. Agentia Digitala).

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

11.9.Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

11.10. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ;

i)Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment pe website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

11.11.Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa acceseze website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.cremosso.ro

SECTIUNEA 13. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

13.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile/prevalidarile facute pe baza unor documente fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si inscrieri ce au fost transmise prin formular electronic disponbil pe www.cremosso.ro in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

13.2. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 30 aprilie 2020 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul va comunica participantilor la Campanie existenta acesteia intr-un termen estimat de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial pot sa constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la:

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.cremosso.ro . De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator,

Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L.

Prin imputernicit

Syscom Digital S.R.L.